Geboorteakte van Lijsje van Riel

Home / Bronnen / Geboorteakte van Lijsje van Riel    |    Terug
Geboorteakte van Lijsje van  Riel
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
In het jaar negentienhonderd zestien den achttienden der maand Januari verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Marken: Pieter van Riel oud drieendertig jaren, van beroep vischer wonende te Marken die verklaarde, dat op den zestienden der maand januari dezes jaars, des voormiddags ten twee ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk Rozenwerf Nommer vijf is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Wolmet Moenis, zijne echtgenoote, zonder beroep mede woonende te Marken welk kind zal genaamd worden: Lijsje Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Simon van Riel oud zevenenzestig jaren, van beroep vischer, en van Pieter Moenis , oud zevenenvijftig jaren, van beroep vischer beiden wonende te Marken na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de aangever en de getuigen. P. van Riel S. van Riel P. Moenis Bij beschikking Der Arrondissements Rechtbank te Haarlem van drieentwintig Februari negen tienhonderd zes tien, is bevolen dat het kind in nevenstaande akte vermeld voortaan in plaats van de voornaam Lijsje zal dragen de voornamen Wilhelmina Lijsje blijkens akte nummer tien van dit register de Ambtenaar van de Burgerlijke stand der Gemeente Marken

In 1811 werd de Burgerlijke Stand ingesteld. Sinds die tijd wordt door elke gemeente bijgehouden wie er werden geboren, wie gingen trouwen en wie er overleden. Als voorbeeld van een geboorteakte die van Lijsje (later Wilhelmina Lijsje) van Riel. Lijsje van Riel werd geboren op het moment dat Marken onder water liep als gevolg van de watersnood van januari 1916. Zij (en haar ouders) overleefden de stormvloed. Koningin Wilhelmina, die tijdens haar bezoek aan Marken met Lijsjes moeder sprak, besloot Lijsje als peetdochter aan te nemen, op voorwaarde dat Lijsje voortaan Wilhelmina Lijsje zou heten. Daarom moest de vader van de baby nogmaals naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand die een tweede geboorteakte van het kindje opmaakte.

Datering: 1916
Collectie: Archief 0256 Burgerlijke Stand v.m. gemeente Marken, 1812 - 1970
Nummer: Inventarisnr 50
Waterlands Archief

Bij het Waterlands Archief kun je terecht voor onderzoek naar de geschiedenis van de regio Waterland.

Zie voor meer informatie: Waterlands Archief.

  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Waterland

Geboorteakte van Lijsje van Riel

Tijdvak: Tijd van Wereldoorlogen (1900-1950)


Omschrijving

In 1811 werd de Burgerlijke Stand ingesteld. Sinds die tijd wordt door elke gemeente bijgehouden wie er werden geboren, wie gingen trouwen en wie er overleden. Als voorbeeld van een geboorteakte die van Lijsje (later Wilhelmina Lijsje) van Riel. Lijsje van Riel werd geboren op het moment dat Marken onder water liep als gevolg van de watersnood van januari 1916. Zij (en haar ouders) overleefden de stormvloed. Koningin Wilhelmina, die tijdens haar bezoek aan Marken met Lijsjes moeder sprak, besloot Lijsje als peetdochter aan te nemen, op voorwaarde dat Lijsje voortaan Wilhelmina Lijsje zou heten. Daarom moest de vader van de baby nogmaals naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand die een tweede geboorteakte van het kindje opmaakte.

Datering: 1916
Collectie: Archief 0256 Burgerlijke Stand v.m. gemeente Marken, 1812 - 1970
Nummer: Inventarisnr 50

Waterlands Archief

Bij het Waterlands Archief kun je terecht voor onderzoek naar de geschiedenis van de regio Waterland.

Zie voor meer informatie: Waterlands Archief.

Trefwoorden

bevolking
koningshuis
Marken
rampen
voorouders
watersnood