Geboorteakte van Wilhelmina Lijsje van Riel

Home / Bronnen / Geboorteakte van Wilhelmina Lijsje van Riel    |    Terug
Geboorteakte van Wilhelmina Lijsje van Riel
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
In het jaar negentienhonderd zestien den eersten der maand April, verscheen voor Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Marken: Pieter van Riel oud drieendertig jaren, van beroep vischer wonende te Marken, die mij daarbij overhandigde die verklaarde, dat op den heeft een afschrift der beschikking van de der maand Arrondissements Rechtbank dezes jaars, des te Haarlem van de ten drieentwintigsten Februari ure, binnen deze Gemeente in het huis Wijk dezes jaars Nommer waarbij toestemming is verleend om bij den is geboren een kind van het voornaam zijner lijk, geslacht uit, dochter Lijsje, geboren te Marken den zestien den Januari dezes jaars, en aldaar ingeschreven in het geboorte register, onder akte nommer twee, te voegen als eerste voornaam die van Wilhelmina, zodat bedoelde dochter in den vervolg welk kind zal genaamd worden: Wilhelmina Lijsje. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van , oud jaren, van beroep , en van , oud jaren, van beroep wonende Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met den comparant P. van Riel. Goedgekeurd den doorhaling van negenenveertig ge drukte woorden in nevenstaande akte P. van Riel

De tweede geboorteakte van Lijsje van Riel die voortaan Wilhelmina Lijsje van Riel ging heten.

Datering: 1916
Collectie: Archief 0256 Burgerlijke Stand v.m. gemeente Marken, 1812 - 1970
Nummer: Inventarisnr 50
Waterlands Archief

Bij het Waterlands Archief kun je terecht voor onderzoek naar de geschiedenis van de regio Waterland.

Zie voor meer informatie: Waterlands Archief.

  Gerelateerde bronnen
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Waterland

Geboorteakte van Wilhelmina Lijsje van Riel

Tijdvak: Tijd van Wereldoorlogen (1900-1950)


Omschrijving

De tweede geboorteakte van Lijsje van Riel die voortaan Wilhelmina Lijsje van Riel ging heten.

Datering: 1916
Collectie: Archief 0256 Burgerlijke Stand v.m. gemeente Marken, 1812 - 1970
Nummer: Inventarisnr 50

Waterlands Archief

Bij het Waterlands Archief kun je terecht voor onderzoek naar de geschiedenis van de regio Waterland.

Zie voor meer informatie: Waterlands Archief.

Trefwoorden

bevolking
koningshuis
Marken
rampen
voorouders
watersnood