Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Home / Bronnen / Maatschappij tot Nut van 't Algemeen    |    Terug

16 November 1784 werd in de doopsgezinde pastorie te Edam een Genoodschap voor Konsten en Wetenschappen opgericht, onder het motto Tot Nut van ’t Algemeen. Het initiatief werd genomen door de doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuijzen (1724-1806) uit Monnickendam tijdens een gesprekskring met leden uit Edam en Monnickendam. De bevlogen predikant werd daarbij geïnspireerd door de idealen van de Verlichting. Zijn zoon, de arts Martinus Nieuwenhuijzen (1759-1793) uit Edam, werkte de ideeën van zijn vader verder uit. De Maatschappij beschouwde zichzelf als een instelling voor volksontwikkeling en zag het als haar missie om het welzijn van individu en samenleving te bevorderen door onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijke discussie, gericht op mensen die daartoe zelf geen mogelijkheden hadden.

Spoedig na oprichting werden in diverse plaatsen afdelingen (‘departementen’) opgericht. In eerste instantie in Noord-Holland, Friesland en Groningen, later ontstonden ook in de rest van Nederland departementen. 

Waterlands Archief

Bij het Waterlands Archief kun je terecht voor onderzoek naar de geschiedenis van de regio Waterland.

Zie voor meer informatie: Waterlands Archief.

  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Waterland

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen

Tijdvak: Tijd van Pruiken en Revoluties (1700-1800)


Omschrijving

16 November 1784 werd in de doopsgezinde pastorie te Edam een Genoodschap voor Konsten en Wetenschappen opgericht, onder het motto Tot Nut van ’t Algemeen. Het initiatief werd genomen door de doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuijzen (1724-1806) uit Monnickendam tijdens een gesprekskring met leden uit Edam en Monnickendam. De bevlogen predikant werd daarbij geïnspireerd door de idealen van de Verlichting. Zijn zoon, de arts Martinus Nieuwenhuijzen (1759-1793) uit Edam, werkte de ideeën van zijn vader verder uit. De Maatschappij beschouwde zichzelf als een instelling voor volksontwikkeling en zag het als haar missie om het welzijn van individu en samenleving te bevorderen door onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijke discussie, gericht op mensen die daartoe zelf geen mogelijkheden hadden.

Spoedig na oprichting werden in diverse plaatsen afdelingen (‘departementen’) opgericht. In eerste instantie in Noord-Holland, Friesland en Groningen, later ontstonden ook in de rest van Nederland departementen. 

Datering: 1934
Collectie: Bibliotheek WA
Nummer: C/1/6
Link: https://waterlandsarchief.nl/bibliotheek?mivast=131&miadt=131&mizig=134&miview=tbl&mizk_alle=C/1/6%20Kohnstamm

Waterlands Archief

Bij het Waterlands Archief kun je terecht voor onderzoek naar de geschiedenis van de regio Waterland.

Zie voor meer informatie: Waterlands Archief.

Trefwoorden

burgerschap
Edam
Monnickendam
Verlichting