Pastorie, Etersheim

Home / Bronnen / Pastorie, Etersheim    |    Terug

Voorjaar 1943 werd de onderduik bij apotheker Logger gevaarlijk omdat Gerard zich bij de Gestapo moest melden. Dit liep weliswaar goed voor hem af, maar voor Meijer en Simon van der Sluis was het veiliger om ergens anders onder te duiken. De jongens werden naar Etersheim gebracht waar ds Klaas Abe Schipper en zijn vrouw Johanna Schipper-Kuiper in de pastorie woonden. Het echtpaar Schipper-Kuiper was in de oorlog een onderduikadres voor vele Joden. Meijer en Simon arriveerden in de pastorie in maart 1943. Ze bleven daar slechts enkele dagen, want het verblijf werd verstoord door een razzia. Ongemerkt wist dominee Schipper vijf onderduikers via de achteruitgang van de pastorie door de tuin naar de kerk te brengen. Een luik onder de preekstoel in de kerk gaf toegang tot de kruipruimte onder de vloer. Daar werden de vijf onderduikers verborgen. Na enkele uren konden ze tevoorschijn komen. Meijer en Simon mochten niet terug naar de pastorie, dat was te gevaarlijk. Na de nacht in de weilanden te hebben doorgebracht, verbleven de broers vijf dagen bij boer Arnold Houtman in Warder, maar ook dat was niet veilig genoeg. Hannie Schipper-Kuiper bracht de jongens naar Amsterdam maar uiteindelijk keerden ze weer terug naar Purmerend en konden opnieuw terecht bij Logger in de Peperstraat. Totdat het daar te druk werd en ze bij de familie Moerbeek terecht kwamen. Meijer en Simon van der Sluis hielden wel contact met Hannie Schipper-Kuiper, zij zocht hen regelmatig op op hun onderduikadressen. In 2015 kreeg het echtpaar Schipper-Kuiper postuum de Yad Vashem-onderscheiding, mede op basis van de getuigenissen van Meijer van der Sluis.

Datering: Ca 1940
Collectie: Topografisch-historische atlas
Nummer: WAT002002935
Link: https://waterlandsarchief.nl/beeld?mivast=131&miadt=131&mizig=187&miview=gal&mizk_alle=WAT002002935
Waterlands Archief

Bij het Waterlands Archief kun je terecht voor onderzoek naar de geschiedenis van de regio Waterland.

  Gerelateerde bronnen
  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Waterland

Pastorie, Etersheim

Tijdvak: Tijd van Wereldoorlogen (1900-1950)


Omschrijving

Voorjaar 1943 werd de onderduik bij apotheker Logger gevaarlijk omdat Gerard zich bij de Gestapo moest melden. Dit liep weliswaar goed voor hem af, maar voor Meijer en Simon van der Sluis was het veiliger om ergens anders onder te duiken. De jongens werden naar Etersheim gebracht waar ds Klaas Abe Schipper en zijn vrouw Johanna Schipper-Kuiper in de pastorie woonden. Het echtpaar Schipper-Kuiper was in de oorlog een onderduikadres voor vele Joden. Meijer en Simon arriveerden in de pastorie in maart 1943. Ze bleven daar slechts enkele dagen, want het verblijf werd verstoord door een razzia. Ongemerkt wist dominee Schipper vijf onderduikers via de achteruitgang van de pastorie door de tuin naar de kerk te brengen. Een luik onder de preekstoel in de kerk gaf toegang tot de kruipruimte onder de vloer. Daar werden de vijf onderduikers verborgen. Na enkele uren konden ze tevoorschijn komen. Meijer en Simon mochten niet terug naar de pastorie, dat was te gevaarlijk. Na de nacht in de weilanden te hebben doorgebracht, verbleven de broers vijf dagen bij boer Arnold Houtman in Warder, maar ook dat was niet veilig genoeg. Hannie Schipper-Kuiper bracht de jongens naar Amsterdam maar uiteindelijk keerden ze weer terug naar Purmerend en konden opnieuw terecht bij Logger in de Peperstraat. Totdat het daar te druk werd en ze bij de familie Moerbeek terecht kwamen. Meijer en Simon van der Sluis hielden wel contact met Hannie Schipper-Kuiper, zij zocht hen regelmatig op op hun onderduikadressen. In 2015 kreeg het echtpaar Schipper-Kuiper postuum de Yad Vashem-onderscheiding, mede op basis van de getuigenissen van Meijer van der Sluis.

Datering: Ca 1940
Collectie: Topografisch-historische atlas
Nummer: WAT002002935
Link: https://waterlandsarchief.nl/beeld?mivast=131&miadt=131&mizig=187&miview=gal&mizk_alle=WAT002002935

Waterlands Archief

Bij het Waterlands Archief kun je terecht voor onderzoek naar de geschiedenis van de regio Waterland.

Trefwoorden

Etersheim
Jodenvervolging
Tweede Wereldoorlog