Reglement molenaar

Home / Bronnen / Reglement molenaar    |    Terug
Reglement molenaar
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Reglement voor de Molenaar van de Kwadijker Koog Art. 1. Het tractement verbonden aan de Werkzaamheden als Molenaar van de kwadijker koog is bepaald op Sestig Gulden ieder Jaar te betalen in Vier termijnen als op den Laatsten dag der maanden Maart, Junij, September & December ieder Kwartaal vijftien gulden te ontvangen bij de Penningmeester van bovengemelde Polder. Art. 2 Boven het tractement hier boven gemeld zal door de Molenaar genoten worden het vrijen gebruik van het woonhuis Staande bij de Mole Alsmede het gebruik van het de beiden Uiterdijke leggende buiten de dijk, voor de Molen Zijnde Het eigendom van de Polder; Als mede 6 ton harde turf. Art. 3 Op den bovengemelde voordelen zal de molenaar verpligt zijn om de orders hem door het Polderbestuur gegeven omtrent het malen het zij bij dag of bij nacht Stiptelijk te gehoorzaamen en zich daarna te gedragen. Art. 4 Zal hij vooral moete zorgen voor het behoud der Molen Met de aankleven van zich; dat dezelve door te veel Zeilen te voeren en daar door overmatig te male geen schade lijden En zal dus altijd zoo bij dag als bij nacht moete waakzaam Zijn om naar tijdsom stardigheid van Weer en Winden tot behouwt der Mole werkzaam te zijn, ook zal hij moete zorgen de Zeilen te drogen en zoo veel mogelijk te bewaren, als mede de mole bij de Staantijd in het Zuidwesten in het kruis te zetten, alle wieken het Kruis en de vijzel omdraaijen. De Mole bij Helder weder te luchten en droog en zinnelijk te houden Alles ten genoegen van het polderbestuur.

In polder de Kwadijker Koog stond vlakbij de Purmerringvaart een watermolen, de Koogmolen, type grondzeiler. De molen werd vóór 1546 gebouwd en in 1879 gesloopt omdat de polderbemaling toen werd overgenomen door een vlak bij de molen gebouwd stoomgemaal. Uit 1832 dateert het vier pagina's tellende reglement voor de molenaar waarin niet alleen staat beschreven wat hij verdiende (het 'tractement'), maar ook wat zijn taken waren. Heel belangrijk was natuurlijk de instructie wanneer hij water uit de polder moest malen: 'bij dag of bij nacht'.  De molenaar mocht 'vrij' (gratis) wonen in het bij de molen staande huis. De molen stond in de vroegere gemeente Kwadijk. Na een grenswijziging in 1970 ligt de locatie binnen de gemeente Purmerend.

Datering: 1832
Collectie: Archief 1029 Polder Kwadijkerkoog, 1615-1964
Nummer: Inventarisnr 9
Waterlands Archief

Bij het Waterlands Archief kun je terecht voor onderzoek naar de geschiedenis van de regio Waterland.

Zie voor meer informatie: Waterlands Archief.

  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Waterland

Reglement molenaar

Tijdvak: Tijd van Burgers en Stoommachines (1800-1900)


Omschrijving

In polder de Kwadijker Koog stond vlakbij de Purmerringvaart een watermolen, de Koogmolen, type grondzeiler. De molen werd vóór 1546 gebouwd en in 1879 gesloopt omdat de polderbemaling toen werd overgenomen door een vlak bij de molen gebouwd stoomgemaal. Uit 1832 dateert het vier pagina's tellende reglement voor de molenaar waarin niet alleen staat beschreven wat hij verdiende (het 'tractement'), maar ook wat zijn taken waren. Heel belangrijk was natuurlijk de instructie wanneer hij water uit de polder moest malen: 'bij dag of bij nacht'.  De molenaar mocht 'vrij' (gratis) wonen in het bij de molen staande huis. De molen stond in de vroegere gemeente Kwadijk. Na een grenswijziging in 1970 ligt de locatie binnen de gemeente Purmerend.

Datering: 1832
Collectie: Archief 1029 Polder Kwadijkerkoog, 1615-1964
Nummer: Inventarisnr 9

Waterlands Archief

Bij het Waterlands Archief kun je terecht voor onderzoek naar de geschiedenis van de regio Waterland.

Zie voor meer informatie: Waterlands Archief.

Trefwoorden

economie
Kwadijk
molens
Purmerend
waterbeheer