Verbod Nieuwjaarzingen

Home / Bronnen / Verbod Nieuwjaarzingen    |    Terug
Verbod Nieuwjaarzingen
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Verbot van ’t nieuwe jaer singen, behoudelijck dat sulcx aen de weeskin- deren in de huijsen toegestaen wort. Schout, Burgemeesteren ende Schepenen deser stede Edam, aenmerkende de ongeregeltheden ende onstandt die bij de Nieuwe Jaer Singers ende anderen bij die occasie voor de Deuren van de Huijsen der Burgerije alhier werden bedreven ende gepleecht, ende willende ’t zelve bij alle mogelijcke wegen voorcomen ende weeren, hebben daeromme allen ende eenen ijegelijcken geinterdiceert ende verboden, interdiceren ende verbieden midts desen, dat niemant hem ofte haer en sal vervorderen hier ter Stede voor de dueren ofte oock inde Huijsen Nieuwe jaer ofte diergelijcke Liedekens te singen, Op een boete van een pont van XL grooten bij ijeder persoon telckens te verbeuren, de Ouders voor de kinderen te betalen, uijtgesondert alleenlijck de Weeskinderen van ’t Weeshuijs ende Armenhuijs binnen dese Stede, die sulcks om redenen in de Huijsen wert toegelaten. Ghepubliceert den laesten Decembris, Anno XVI C tweendertich. Den laesten decembris 1633 weder gepubliceert. Den laesten decembres 1637 weder gepubliceert.

In 1632 werd in Edam een verbod op het zogenoemde nieuwjaarzingen uitgevaardigd omdat de activiteit teveel overlast gaf. Er werd een uitzondering gemaakt voor kinderen uit het weeshuis en het armenhuis, zij mochten wel zingen met Nieuwjaar. Wie dit verbod overtrad, kon rekenen op een boete. Betrof het kinderen, dan moesten de ouders de boete voldoen.

Let op! Oude handschriften zijn moeilijk te lezen. Maar je kunt de tekst met de viewer (het brilletje, links naast de afbeelding van de tekst) proberen te lezen.

Datering: 1632
Collectie: Archief 0649 Stad Edam, (1310) 1357-1813 (1822)
Nummer: Inventarisnr 41
Waterlands Archief

Bij het Waterlands Archief kun je terecht voor onderzoek naar de geschiedenis van de regio Waterland.

Zie voor meer informatie: Waterlands Archief.

  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal Waterland

Verbod Nieuwjaarzingen

Tijdvak: Tijd van Regenten en Vorsten (1600-1700)


Omschrijving

In 1632 werd in Edam een verbod op het zogenoemde nieuwjaarzingen uitgevaardigd omdat de activiteit teveel overlast gaf. Er werd een uitzondering gemaakt voor kinderen uit het weeshuis en het armenhuis, zij mochten wel zingen met Nieuwjaar. Wie dit verbod overtrad, kon rekenen op een boete. Betrof het kinderen, dan moesten de ouders de boete voldoen.

Let op! Oude handschriften zijn moeilijk te lezen. Maar je kunt de tekst met de viewer (het brilletje, links naast de afbeelding van de tekst) proberen te lezen.

Datering: 1632
Collectie: Archief 0649 Stad Edam, (1310) 1357-1813 (1822)
Nummer: Inventarisnr 41

Waterlands Archief

Bij het Waterlands Archief kun je terecht voor onderzoek naar de geschiedenis van de regio Waterland.

Zie voor meer informatie: Waterlands Archief.

Trefwoorden

cultuur
Edam
feest