Verkoopakte Katwoude uit 1322

Home / Bronnen / Verkoopakte Katwoude uit 1322    |    Terug
Verkoopakte Katwoude uit 1322
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Jan van Henegouwen, Heer van Beaumont, broer van graaf Willem (III) van Holland enz., verkoopt een stuk land, geheten Katwoude, tussen Monnickendam en de Zeevang, in vrije eigendom aan Allinc ver Lisenzoon en gezellen, Willem de Grebber en gezellen, Pelgrim Gerbrandsz. en gezellen en Hein Ruckebier en gezellen en belooft hen te vrijwaren tegen schade of hinder van derden. Deze vrijwaring geldt tevens alle rechtsvolgers van de kopers, ongeacht of zij voormeld goed verkrijgen door koop, huwelijk, erfenis, mandeling of gift. Het goed wordt overgedragen vrij van alle tienden, tijns, schot en vroonschot en met inbegrip van de visserij en de vogelarij en met het recht om er met eigen schepen en boden af en aan te varen zonder betaling van veerschot. De dijk van Katwoude zal aan die van de Zeevang blijven zoals die is. Zodra er meer dan 25 huisgezinnen wonen, zal de verkoper een baljuw en een schout anstellen om de goede lieden in alle zaken te berechten naar Waterlands recht. De grafelijke raad zal in geval van klachten als arbiter optreden? De kopers krijgen zelf het recht heemraden en schepenen te kiezen die het land naar eer en geweten zullen bedijken en berechten. De schout zal niet buiten kennis van de heemraden een schouw afkondigen.

Een van de oudste geschreven stukken uit de archieven van het Waterlands Archief is een oorkonde (een officieel document waarop een belangrijke mededeling is vastgelegd) uit 1322. Het handelt over de verkoop van een stuk land in Katwoude door Jan van Henegouwen. Opmerkelijk is de datering: hoewel er 7 januari 'dertien hondert ende eenentwintich' onder het stuk vermeld staat, dateert het stuk volgens onze huidige jaartelling uit 1322. Dat komt omdat in het graafschap Holland de zogenoemde 'Paasstijl' gehanteerd werd: het nieuwe jaar begon volgens deze kalender met Pasen, in april dus. Omgerekend betekent dat dit stuk in onze kalender toch uit 1322 dateert.

Datering: 1322
Collectie: Archief 0670 Dorpsbestuur en polderbestuur Katwoude, 1322-1738 (1796)
Nummer: Inventarisnr 7
Waterlands Archief

Bij het Waterlands Archief kun je terecht voor onderzoek naar de geschiedenis van de regio Waterland.

Zie voor meer informatie: Waterlands Archief.

  Onderdeel van thema's
Trefwoorden

Geschiedenislokaal Waterland

Verkoopakte Katwoude uit 1322

Tijdvak: Tijd van Steden en Staten (1000-1500)


Omschrijving

Een van de oudste geschreven stukken uit de archieven van het Waterlands Archief is een oorkonde (een officieel document waarop een belangrijke mededeling is vastgelegd) uit 1322. Het handelt over de verkoop van een stuk land in Katwoude door Jan van Henegouwen. Opmerkelijk is de datering: hoewel er 7 januari 'dertien hondert ende eenentwintich' onder het stuk vermeld staat, dateert het stuk volgens onze huidige jaartelling uit 1322. Dat komt omdat in het graafschap Holland de zogenoemde 'Paasstijl' gehanteerd werd: het nieuwe jaar begon volgens deze kalender met Pasen, in april dus. Omgerekend betekent dat dit stuk in onze kalender toch uit 1322 dateert.

Datering: 1322
Collectie: Archief 0670 Dorpsbestuur en polderbestuur Katwoude, 1322-1738 (1796)
Nummer: Inventarisnr 7

Waterlands Archief

Bij het Waterlands Archief kun je terecht voor onderzoek naar de geschiedenis van de regio Waterland.

Zie voor meer informatie: Waterlands Archief.

Trefwoorden

Katwoude
Polders