Tijd van Burgers en Stoommachines (1800-1900)

Home / Tijdvakken / Tijd van Burgers en Stoommachines (1800-1900)    |    Terug

Kenmerkende aspecten:

  • De industriële revolutie creëert in het Westen een geïndustrialiseerde samenleving;
  • De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme;
  • Voortschrijdende democratisering, met stemrecht voor steeds meer mannen (en later vrouwen);
  • De opkomst van emancipatiebewegingen en discussies over de ‘sociale kwestie’;
  • De moderne, geïntensiveerde vorm van imperialisme in samenhang met nationalisme.
Er zijn 90 bronnen binnen het tijdvak Tijd van Burgers en Stoommachines (1800-1900)

Geschiedenislokaal Waterland

Tijd van Burgers en Stoommachines (1800-1900)

Omschrijving

Kenmerkende aspecten: