Tijd van Steden en Staten (1000-1500)

Home / Tijdvakken / Tijd van Steden en Staten (1000-1500)    |    Terug

Kenmerkende aspecten:

  • De opkomst van handel en ambacht en het ontstaan van een agrarisch-urbane samenleving;
  • De opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende autonomie van steden;
  • Het begin van staatsvorming en centralisatie;
  • De Investituurstrijd over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben;
  • De expansie van de christelijke wereld, onder andere in de vorm van de kruistochten en Reconquista.

 

Geschiedenislokaal Waterland

Tijd van Steden en Staten (1000-1500)

Omschrijving

Kenmerkende aspecten: