Tijd van Televisie en Computer (1950-heden)

Home / Tijdvakken / Tijd van Televisie en Computer (1950-heden)    |    Terug

Kenmerkende aspecten:

  • Dekolonisatie maakte een eind aan Europese koloniale stelsel;
  • De Koude Oorlog: verdeling van de wereld in twee ideologische blokken en de dreiging van een atoomoorlog;
  • De toenemende westerse welvaart en de daarmee gepaard gaande sociaal-culturele veranderingen van de jaren zestig;
  • De Europese eenwording;
  • De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen;

Geschiedenislokaal Waterland

Tijd van Televisie en Computer (1950-heden)

Omschrijving

Kenmerkende aspecten: