Tijd van Wereldoorlogen (1900-1950)

Home / Tijdvakken / Tijd van Wereldoorlogen (1900-1950)    |    Terug

Kenmerkende aspecten:

  • De twee Wereldoorlogen en grootschalige verwoesting door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering;
  • De crisis van het wereldkapitalisme tijdens het interbellum;
  • Het verwezenlijken van totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaal-socialisme;
  • Verschillende vormen van massa-organisatie en de rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen daarin;
  • Antikoloniaal verzet tegen het West-Europese imperialisme;
  • Antisemitisme, racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden;
  • De Duitse bezetting van Nederland.
Er zijn 337 bronnen binnen het tijdvak Tijd van Wereldoorlogen (1900-1950)

Geschiedenislokaal Waterland

Tijd van Wereldoorlogen (1900-1950)

Omschrijving

Kenmerkende aspecten: