Middeleeuwse belastingen

Home / Bronnen / Middeleeuwse belastingen    |    Terug
Middeleeuwse belastingen
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
Van Schot te betalen Item omme te obuieren ende tegens te comen alle fraude ende bedroch die dagelijcx gebueren, midts dat die kinderen die hilicken, haer ouders dickmael niet meer dan een verndeel pont schots en hebben, 't welck is streckende tot achterdeel van die geheele gemeente, dese alle overgemerckt, soo is geordineert dat van nu voortaen die ouders die haer kinderen gehilickt sijn, sullen gehouden sijn binnen een maent nae datum van 't hilick, voor haer kinderen te comen bij dan Burgemeesteren, die bewijsen zullen haer kinderen een seecker schot.

Schot was in de Middeleeuwen een belasting voor de derde stand. Dit waren boeren of horigen. De adel en geestelijken werden vrijgesteld van deze belasting. Schot was verschuldigd aan de Heer van het gebied. In dit fragment uit het Privilegies ende Handvesten van de stad Edam, kun je lezen dat kinderen die getrouwd waren maar nog wel bij hun ouders woonden, ook schot moesten betalen of anders beboet werden. 

Let op! Oude handschriften zijn moeilijk te lezen. Maar je kunt de tekst met de viewer (het brilletje, links naast de afbeelding van de tekst) proberen te lezen.

Datering: 1357 / 1572
Collectie: Archief 0649 Stad Edam, (1310) 1357-1813 (1822)
Nummer: Inventarisnr 41
Waterlands Archief

Bij het Waterlands Archief kun je terecht voor onderzoek naar de geschiedenis van de regio Waterland.

Zie voor meer informatie: Waterlands Archief.

Trefwoorden

Geschiedenislokaal Waterland

Middeleeuwse belastingen

Tijdvak: Tijd van Steden en Staten (1000-1500)


Omschrijving

Schot was in de Middeleeuwen een belasting voor de derde stand. Dit waren boeren of horigen. De adel en geestelijken werden vrijgesteld van deze belasting. Schot was verschuldigd aan de Heer van het gebied. In dit fragment uit het Privilegies ende Handvesten van de stad Edam, kun je lezen dat kinderen die getrouwd waren maar nog wel bij hun ouders woonden, ook schot moesten betalen of anders beboet werden. 

Let op! Oude handschriften zijn moeilijk te lezen. Maar je kunt de tekst met de viewer (het brilletje, links naast de afbeelding van de tekst) proberen te lezen.

Datering: 1357 / 1572
Collectie: Archief 0649 Stad Edam, (1310) 1357-1813 (1822)
Nummer: Inventarisnr 41

Waterlands Archief

Bij het Waterlands Archief kun je terecht voor onderzoek naar de geschiedenis van de regio Waterland.

Zie voor meer informatie: Waterlands Archief.

Trefwoorden

Edam